Ārvalstīs dzimuša bērna reģistrēšana Latvijas pilsonībā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Ārvalstīs dzimušu bērnu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem, personas kodu piešķiršana un ziņu iekļaušana Iedzīvotāju reģistrā. Konsultāciju sniegšana pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai pa e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni, personas koda piešķiršanu uz ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA