Ārvalstīs dzimuša bērna reģistrēšana Latvijas pilsonībā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Ārvalstīs dzimušu bērnu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem, personas kodu piešķiršana un ziņu iekļaušana Iedzīvotāju reģistrā. Konsultāciju sniegšana pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai pa e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni, personas koda piešķiršanu uz ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tiesības pieņemto lēmumu apstrīdēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka lēmumu ir tiesības pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Kārtību, kādā Pārvalde pieņem un izskata iesniegumu un reģistrē ārvalstīs dzimušu bērnu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma  2.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem, reglamentē MK 2013.gada 24. septembra noteikumi Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni"
Brīdinājums
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumā noteikto Latvijas valsts piederīgajam ir pienākums sniegt Iedzīvotāju reģistram ziņas par jaundzimušajiem bērniem
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 1998.09.24.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Pilsonības likums
(Saeima; likumi; 1994.08.25.)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 811; 2006.10.07.)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 131; 2011.03.03.)
Dokumentu legalizācijas likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.04.18.)
Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni
(Ministru kabinets; noteikumi; 974; 2013.10.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pilsonības un migrācijas lietas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.13.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA