Maternitātes pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku piešķir topošai mātei, kas strādā algotu darbu, ir pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai. Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba vietas likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba. Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām. Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12.grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē. Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām – maksā pēc bērna piedzimšanas.
No 2020.gada 1.janvāra tiesības uz maternitātes pabalstu ir arī sievietēm, kuras zaudējušas darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma.

Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/maternitates-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ikšķiles novada pašvaldība Dzimšanas reģistrācija (Ikšķiles novada pašvaldība)