Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk - pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarēta pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un ja bērna pirmreizējā dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novadā.

Nosacījums par deklarēto pamata dzīvesvietu ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas neattiecas uz gadījumiem, kad pabalsta pieprasītājs pirms bērna piedzimšanas ir iegādājies nekustamo īpašumu Jelgavas novadā un tajā deklarējis pamata dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Jelgavas novada pašvaldība pabalstu piešķir un izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pabalsta izmaksa tiek nodrošināta bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto bankas norēķina kontu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta prasītājs iesniedz iesniegumu Jelgavas novada sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ārpusģimenes aprūpes gadījumā jāuzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu audžuģimenē.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Klātiene - Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Sociālais dienests
Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63024965
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki