Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk - pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarēta pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un ja bērna pirmreizējā dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novadā.

Nosacījums par deklarēto pamata dzīvesvietu ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas neattiecas uz gadījumiem, kad pabalsta pieprasītājs pirms bērna piedzimšanas ir iegādājies nekustamo īpašumu Jelgavas novadā un tajā deklarējis pamata dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Jelgavas novada pašvaldība pabalstu piešķir un izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pabalsta izmaksa tiek nodrošināta bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto bankas norēķina kontu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Jelgavas novada pašvaldības atteikumu pabalsta prasītājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Pabalstu nepiešķir, ja :
• Bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas tās apgādībā;
• Bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis.
Normatīvie akti
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
(Jelgavas novada dome; noteikumi; 5; 2011.03.23.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.11.29.