Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrācija (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē paziņoto dzimšanas faktu paziņotāja klātbūtnē, sastāda dzimšanas reģistra ierakstu, ieraksta ziņas par bērna tēvu, izsniedz dzimšanas apliecību.
Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vietas un vecāku dzīvesvietas. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.  
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Paternitātes iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Trīspusējās paternitātes iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1