E-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai"
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina tā lietotājam iespēju iegūt apliecinājumu vai noliegumu tam, vai divi pakalpojuma lietotāja norādītie Latvijā piešķirtie personas kodi atbilst vienai personai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var lietot jebkura persona, kurai ir iespējams autentificēties pakalpojumam
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojuma rezultāts tiek saņemts uzreiz bez aiztures

Paziņojums

Pakalpojuma darbībā ir iespējami plānveida un neplānoti pārtraukumi

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
LR IEM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"