Iesniegumu pieņemšana par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek sniegta atbilde par iesniegumā vai sūdzībā minētajiem faktiem:
- bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām;
- bērna un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu aizsardzība;
- domstarpību izšķiršana starp: bērniem-vecākiem, bērniem-audžuģimeni, bērniem-aizbildņiem;
- lemts par audžuģimenes, aizbildņu, aizgādņu, viesģimenes piemērotību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Alūksnes novada Bāriņtiesa pieņem mutiskus, rakstiskus vai elektroniski parakstītus iesniegumus un, ja ir iespējams, tad dokumentus vai to kopijas, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Parādīt visus...
Telefons
26427655
26427655
26427655
26427655
26536797
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Parādīt visus...