Iesniegumu pieņemšana par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiek sniegta atbilde par iesniegumā vai sūdzībā minētajiem faktiem:
- bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām;
- bērna un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu aizsardzība;
- domstarpību izšķiršana starp: bērniem-vecākiem, bērniem-audžuģimeni, bērniem-aizbildņiem;
- lemts par audžuģimenes, aizbildņu, aizgādņu, viesģimenes piemērotību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.02.02.