Saņemt vai atjaunot statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni"
Izvēlētā organizācija: Siguldas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums sniedz iespēju Siguldas novada ģimenēm saņemt statusu un pašvaldības noteikto atbalstu un palīdzību
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pabalsta izmaksai 30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu un izziņu no mācību iestādes par aprūpē esošu bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību augstskolā pilna laika klātienē (ja bērns nemācās Siguldas novada izglītības iestādē).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs
Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis: 80000388
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
14 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek piešķirts/atjaunots statuss un sagatavota izziņa, kas apliecina statusu (ja tāda ir pieprasīta), vai pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt/atjaunot statusu. Paziņojums par statusa piešķiršanu, atjaunošanu vai atteikumu pēc iesniedzēja izvēles tiek nosūtīts uz norādīto e-pastu, deklarēto dzīvesvietas adresi vai izsniegts Pakalpojumu centrā.
30 dienu laikā tiek izmaksāts pieprasītais pabalsts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums mājas lapā
Klātiene
Allažu pagasta pārvalde
Mores pagasta pārvalde
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs