Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 150,- eiro kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām un kuram pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ir nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju.
No prettiesiskām darbībām cietis bērns ir noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizkarošas darbības upuris.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums – rehabilitācija dzīvesvietā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1