Konsultācijas par bērna vai aizgādībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa konsultē par šādiem jautājumiem:
- aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana bērnam,
- bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu aizsardzība,
- bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana,
- adopcija,
- vecāku domstarpību izšķiršana,
- paternitātes atzīšana,
- bērna nodošana citas personas aprūpē,
- viesģimenes statusa piešķiršana,
- ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
- bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām,
- audžuģimenes,
- apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšana,
- apliecinājuma izdarīšana,
- mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.02.02.