Testamentu apliecināšana un glabāšana Bāriņtiesā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Bāriņtiesa apliecina un pieņem glabāšanā testamentus:
- ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada bāriņtiesas darbības teritorijā;
- pieņem glabāšanā Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības);
- pieņem glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
- izsniedz testatoram testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu;
- izsniedz testatoram testamentu grāmatā ierakstītā akta atsaukuma izrakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.24.