Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Darbinieka faktiskā rīcība, saistībā ar pakalpojuma pieprasīšanu/saņemšanu ir pārsūdzama (apstrīdama) vēršoties ar iesniegumu pie Elejas filiāles vadītājas Nellijas Veinbergas
Pieņemšana: Parka iela 11, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.11.29.