Bāreņu vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošana ilgstošās sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā (Brocēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Brocēnu novada  bāriņtiesa:

1) ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;
2) sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgā mācību iestādē, ja viņš sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Jāinteresējas klātienē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.22.