Dzīvesvietas paziņošana ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Nodrošināt iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Konsultācijas pa tel. +371 67219116, +371 67219485 vai rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA