Dzīvesvietas paziņošana ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Nodrošināt iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Konsultācijas pa tel. +371 67219116, +371 67219485 vai rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem.
Brīdinājums
Par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei personai var tikt uzlikts naudas sods saskaņā ar Administratīvā pārkāpumu kodeksā noteikto.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 0; 1998.09.24.)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 131; 2011.03.03.)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; likumi; 811; 2006.10.07.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pilsonības un migrācijas lietas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.12.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA