Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Īss apraksts:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – UGFA) nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nemaksā.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums UGFA.
Uzturlīdzekļus iespējams saņemt:
1) ja ir tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_ir_tiesas_nolemums_par_uzturlidzeklu_piedzinu_/
2) ja nav tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_nav_tiesas_nolemums_par_uzturlidzeklu_piedzinu_/
3) ja persona sasniegusi pilngadību, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/uzturlidzeklu_sanemsana__ja_bernam_ir_18_gadi_/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
85
Termiņš:
Ja iesnieguma izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1