Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Īss apraksts:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – UGFA) nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi vecāki tos nemaksā.
Lai saņemtu uzturlīdzekļus, personai jāiesniedz uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums UGFA.
Uzturlīdzekļus iespējams saņemt:
1) ja ir tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_ir_tiesas_nolemums_par_uzturlidzeklu_piedzinu_/
2) ja nav tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/personai_nav_tiesas_nolemums_par_uzturlidzeklu_piedzinu_/
3) ja persona sasniegusi pilngadību, plašāka informācija UGFA mājaslapā http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/uzturlidzeklu_sanemsana__ja_bernam_ir_18_gadi_/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
85
Termiņš:
Ja iesnieguma izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pieņemtie fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu Tieslietu ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
(Saeima; likumi; 249; 2017.02.01.)
Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam
(Ministru kabinets; noteikumi; 37; 2013.01.18.)
Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu
(Ministru kabinets; noteikumi; 185; 2017.03.31.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Kontaktinformācija: Rīga, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.09.19.