Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir aizbildnim par aizbildnībā esoša  bērna uzturēšanu no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz dienai, kad aizbildnība tiek atcelta, vai līdz aizbildnībā ņemtā bērna pilngadībai. Ja par aizbildnībā ņemto bērnu piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts sakarā ar apgādnieka zaudējumu, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, tad izmaksājamo pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai samazina par attiecīgo summu.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/aizbildniba/pabalsts-aizbildnim-par-berna-uzturesanu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments