Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķir aizbildnim par
aizbildnībā esošajiem bērniem, kuriem piešķirts personas kods, no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz dienai, kad aizbildnība tiek atcelta, vai līdz aizbildnībā ņemtā bērna pilngadībai. Atlīdzību nepiešķir, ja aizbildnībā esošajiem bērniem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/aizbildniba/atlidziba-par-aizbildna-pienakumu-pildisanu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments