Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļa maksātājam (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 91.panta 4.daļu iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Daugavpils pilsētas domes  Finanšu nodaļas vadītājai viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 1995.04.01.)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 1998.01.01.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 495; 2006.06.28.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.16.