Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecību sagatavo par dzīvokļu celtniecības kooperatīvā dzīvokļa īpašuma tiesību pirmreizējai nostiprināšanai zemesgrāmatā atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”. Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecību jeb dzelteno lapu sagatavo un izsniedz, ja persona ir dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedrs un ir pilnībā nomaksājis pajas par viņam lietošanā nodoto dzīvokli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pasūtījumu var veikt:
- dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedrs, kurš uzņemts par dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedru likumā noteiktajā kārtībā;
- iepriekšminētās personas pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma reģistrācija