Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Nepilsonim nepieciešams saņemt izziņu no pašvaldības iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu, kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, pašvaldība 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Piekrišana noformējama izziņas veidā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nepilsonis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1