Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Nepilsonim nepieciešams saņemt izziņu no pašvaldības iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu, kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, pašvaldība 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Piekrišana noformējama izziņas veidā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nepilsonis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā tiesa.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 1992.09.01.)
Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās
(Augstākā Padome; likumi; 1; 1991.11.20.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.18.