Vārda, uzvārda ieraksta maiņa (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ogres novada dzimtsarakstu nodaļa sagatavo nepieciešamos dokumentus par vārda, uzvārda  ieraksta maiņu un kopā ar pavadvēstuli nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam atļaujas vai atteikuma saņemšanai.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu iestādē, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ogres novada pašvaldība Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana (Ogres novada pašvaldība)