Adopcijas lietu kārtošana (Daugavpils)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas bāriņtiesa
Īss apraksts:
Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona.
Privāto tiesību juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Atgādinājums
Brīdinājums
Bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas (Civillikuma 171. pants)
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Adopcijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 111; 2003.03.22.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas bāriņtiesa
Kontaktinformācija: Raiņu iela 27, Daugavpils, LV - 5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.