Ūdens kvalitātes kontrole (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens" ŪKK laboratorijā)
Izvēlētā organizācija: SIA "Daugavpils ūdens"
Īss apraksts:
Veic dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšanu un to ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona (fiziska, juridiska)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1