Speciālās datu atlases no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests var sagatavot speciālās datu atlases no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Atbilstoši Jūsu pieprasījumā norādītajam datu apjomam un veidam VZD sagatavo un izsniedz Kadastra aktuālos un vēsturiskos (iepriekš reģistrētos) datus. Aktuālie kadastra dati ir pēdējie (jaunākie) Kadastrā reģistrētie dati, kādi ir pieejami informācijas sagatavošanas brīdī.

VZD izsniedz kadastra informāciju, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas. Pieprasot informāciju, kam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jānorāda pamatojums informācijas saņemšanai un mērķis, kādam tā tiks izmantota.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu Stunda 38,80 EUR
dati par kadastra objektu (papildus 14.1 apakšpunktā minētajai cenai) Kadastra objekts 0,07 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis