Speciālās datu atlases no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests var sagatavot speciālās datu atlases no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Atbilstoši Jūsu pieprasījumā norādītajam datu apjomam un veidam VZD sagatavo un izsniedz Kadastra aktuālos un vēsturiskos (iepriekš reģistrētos) datus. Aktuālie kadastra dati ir pēdējie (jaunākie) Kadastrā reģistrētie dati, kādi ir pieejami informācijas sagatavošanas brīdī.

VZD izsniedz kadastra informāciju, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas. Pieprasot informāciju, kam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jānorāda pamatojums informācijas saņemšanai un mērķis, kādam tā tiks izmantota.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Informatīvs dokuments