Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauju izsniedz likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikuma darbībām uz iesnieguma pamata
Saņēmēji:
Jebkura persona
Operators — privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās profesionālās darbības tehnisko izpildījumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
45
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vides pārraudzības valsts birojā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.08.