Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nepieciešams, lai objektīvi izvērtētu paredzamās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, dabu un cilvēku veselību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Piemēro Administratīvā procesa likuma 64.pantu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts vides dienests Vides tehniskie noteikumi