Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nepieciešams, lai objektīvi izvērtētu paredzamās darbības iespējamās ietekmes uz vidi, dabu un cilvēku veselību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Piemēro Administratīvā procesa likuma 64.pantu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Ja nepieciešams eksperta atzinums sākotnējam izvērtējumam, izdevumus, kas saistīti ar eksperta darbu, sedz ierosinātājs.
Brīdinājums
Nesamaksājot valsts nodevu tiks atteikta paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšana
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.01.