Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.
Lai saņemtu darba uzdevumu Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to pilnvarotai personai jāiesniedz iesniegums par Darba uzdevuma izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei.
Pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ogres novada pašvaldības dome
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 2016.08.05.)
Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Ogres novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 16; 2012.06.30.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.18.