Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, iesaistīties sabiedriskā dzīvē un tml. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no Valsts Integrācijas aģentūras lēmuma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2