Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izsniedz informāciju par spēkā esošo Beverīnas novada administratīvās teritorijas plānojumu grafisko daļu- par plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums Beverīnas novada pašvaldībai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1