Iesnieguma iesniegšana pašvaldībai
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Netiek izskatīti iesniegumi, kas izskatāmi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu vai kuriem noteikta cita izskatīšanas kārtība. Piemēram, nevar prasīt informāciju, kas skar konkrētā iesniedzēja tiesības (par pabalstu piešķiršanu, atļauju piešķiršanu).
Normatīvie akti
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Fizisko personu datu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 0; 2000.04.20.)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 0; 1998.11.20.)
Paziņošanas likums
(Saeima; likumi; 0; 2011.01.01.)
Beverīnas novada pašvaldības nolikums
(Beverīnas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 2; 2012.01.25.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.06.