Tehnisko noteikumu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai saņemšana
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Tehnisko noteikumu izsniegšana (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja būvniecība skar Brocēnu novada pašvaldības objektu un inženiertīklu  ekspluatācijas aizsargjoslas, ir plānota būves pieslēgšana pašvaldības  objektiem un inženiertīkliem vai to šķērsošana, projektēšanai jāsaņem Brocēnu novada pašvaldības tehniskie noteikumi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 66954811
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam nepieciešams pievienot situācijas plānu ar plānoto būves (inženierkomunikāciju, piebrauktuvju u.c.) novietni
Noformējot iesniegumu brīvā formā, nepieciešams norādīt informāciju par plānoto projektu (nosaukums, adrese, kadastra Nr.), īsu plānotās būvniecības ieceres aprakstu, plānotos inženiertīklus privātīpašumā un ārpus tā, kā arī plānotos pieslēgumus ielām/ceļiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851
Tālrunis: 66954811
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki