Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Beverīnas  novadā deklarētās personas var saņemt šādus  daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalstus:
✓ pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai;
✓ pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;
✓ pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai;
✓ pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu apmaksai.

Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts vienai personai gadā nepārsniedz:
1) pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai – 100.00 EUR;
2) pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai – 80.00 EUR;
3) pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai – 50.00 EUR (pabalstu var saņemt vienu reizi trijos gados);
4) pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu apmaksai (valsts kompensējamo) – 80.00 EUR.

Tiesības saņemt daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalstu ir pašvaldības iedzīvotājiem: 1) trūcīgām personām- 100% apmērā no izlietotās summas;
2) personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 266.00 EUR - 75% apmērā no izlietotās summas;
3)personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 380.00 EUR - 50% apmērā no izlietotās summas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trūcīgām personām un personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 380.00 EUR mēnesī.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pašvaldības domē. Domes lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 1 mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.