Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ir izglītības iestādēs organizēto ēdināšanas pakalpojumu apmaksa personām. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsta veidi:
• ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts novada izglītības iestādēs;
• ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ārpus novada esošajās izglītības iestādēs. Tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu novada izglītības iestādēs ir trūcīgu ģimeņu bērniem:
• kas mācās pagarinātās dienas grupā – launagu;
• kas dzīvo internātā – brokastis, launagu un vakariņas;
• kas apmeklē pirmsskolas izglītības grupas – visas ēdienreizes. Tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu ārpus novada esošajās izglītības iestādēs (pusdienas) ir trūcīgu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību klātienē profesionālās, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs līdz 2.50 EUR dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu .  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā
(Beverīnas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 9; 2017.11.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.