Informācijas izsniegšana par izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība nodrošina informācijas pieejamību par apstiprinātajiem detālplānojumiem (www.geolatvija.lv) un apstiprināto detālplānojuma projektu (projekta daļas) kopiju izsniegšanu. Informāciju var saņemt papīra formātā vai elektroniski. Kopiju izsniegšana ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
22 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā
Nepieciešams iesniegt pašvaldībā iesniegumu par kopiju sagatavošanu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: