Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu:
- saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
- viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
- aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
- paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
- citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Atzinums tiek pieņemts pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas  un izvērtēšanas, ģimenes izpētes. Atzinumu nosūta tiesai pa pastu vai iesniegts tiesā. Ierobežotas pieejamības informācija.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 2004.02.01.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 0; 2007.01.01.)
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 0; 1998.07.22.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 1992.09.01.)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 2007.01.01.)
Beverīnas novada Bāriņtiesas nolikums
(Beverīnas novada pašvaldība; nolikumi; 1; 2018.05.31.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.