Adreses piešķiršana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai vai telpu grupai.
Numuru telpu grupai pašvaldības dome piešķir, pieņemot ēku ekspluatācijā un pamatojoties uz būvprojektā norādīto informāciju.
Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1