Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts tiek piešķirts bērnu pusdienu apmaksai (brīvpusdienas) Skrundas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs tādā apmērā, kas atbilst pašvaldības un attiecīgā ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja noslēgtajam līgumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalsts tiek piešķirts:

• bērniem, kuriem ar Skrundas novada bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenēs;
• Skrundas novada daudzbērnu ģimenēm;
• Skrundas novada ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgais statuss.
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests", pakalpojumu pārvaldēs, Skrundas novada VPVKAC, pa pastu vai elektroniski.

Nepieciešamie dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments vecākam;
• Personu apliecinošs dokuments bērnam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests
VPVKAC Skrundas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Skrundas novada p/a Sociālais dienests
Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" vai pakalpojumu pārvaldēs.

Pabalsts tiek piešķirts uz pilnu (no 1. septembra līdz 31. augustam) mācību gadu un tiek izmaksāts, pārskaitot to uz bankas kontu pakalpojuma sniedzējam pēc piestādītā rēķina.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests