Pabalsts aprūpei mājās (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
• Pabalsta apmērs mēnesī 30 EUR  -  produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, malkas ienešana, mediķu izsaukšana.
• Pabalsta apmērs mēnesī 40 EUR  - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, krāsns kurināšana, malkas ienešana, mediķu izsaukšana, ēdiena gatavošana, dzīvokļa uzkopšana, pastaigas.
• Pabalsta apmērs mēnesī 50 EUR  - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, krāsns kurināšana, malkas ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu izsaukšana, dzīvokļa uzkopšana, veļas mazgāšana, pastaigas, individuāla uzraudzība, personiskās higiēnas nodrošināšana – vannošana vai dušošana, nagu griešana, izkļūšana no gultas un iekļūšana gultā, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests", pakalpojumu pārvaldēs, Skrundas novada VPVKAC, pa pastu vai elektroniski.

Nepieciešamie dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments;
• Ārsta slēdziens.

Pabalsts tiek piešķirts:
• Izvērtējot personas materiālo stāvokli, vientuļām personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas darbus un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību;
• Personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi, kuram nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību;
• Bērniem invalīdiem vai pieaugušajiem ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests
VPVKAC Skrundas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Skrundas novada p/a Sociālais dienests
Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" vai pakalpojumu pārvaldēs.

Pabalsta saņemšanai aprūpētājs, aprūpējamais un P/A “Sociālais dienests” slēdz līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests