Dzīvokļa pabalsts (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu vai apkures pabalstu mājsaimniecībai. Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 120 EUR. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai komunālo maksājumu veikšanai ir:
• Par 1 istabas dzīvokli – 120 EUR;
• Par 2 istabu dzīvokli – 180 EUR;
• Par 3 un vairāk istabu dzīvokli – 240 EUR.

Dzīvokļa pabalstu var saņemt personas, kas deklarējušās Skrundas novada pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un ir:
• Nestrādājoši vientuļie pensionāri neatkarīgi no pensijas lieluma,
• Nestrādājošas, vientuļas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, Černobiļas AES seku likvidētāji, neatkarīgi no pensijas lieluma,
• Atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un Černobiļas AES seku likvidētāji, kuru pensijas lielums ir līdz 260 EUR  mēnesī;
• Nestrādājoši, atsevišķi dzīvojoši pensionāri, kuru pensijas lielums ir līdz 260 EUR mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests", pakalpojumu pārvaldēs, Skrundas novada VPVKAC, pa pastu vai elektroniski.

Nepieciešamie dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments;
• Iztikas ienākumu deklarācija.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests
VPVKAC Skrundas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Skrundas novada p/a Sociālais dienests
Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" vai pakalpojumu pārvaldēs.

Pabalsts kurināmā iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā un to var saņemt skaidrā naudā Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto bankas kontu.
Pabalsts komunālajiem maksājumiem tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā un pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja norādījuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rudbāržu pakalpojumu pārvalde
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Nīkrācē
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Raņķu pakalpojumu pārvaldē
Skrundas novada p/a Sociālais dienests