Būvniecības ieceres novērtējuma saņemšana
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Būvniecības ieceres novērtēšana, būvatļaujas izdošana vai atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Būvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvvalde, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, pieņem lēmumu: Būvatļauja  - viena mēneša laikā, Apliecinājuma karte - 14 dienu laikā, Paskaidrojuma raksts - 7 dienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. būvniecības iesniegums vai Paskaidrojuma raksta, Apliecinājuma kartes gadījumā iesniegums;
2. būvprojekts minimālā sastāvā, pilns būvprojekts, Paskaidrojuma raksta, Apliecinājuma kartes gadījumā tehniskais projekts.

*Pakalpojumu  pieprasa  BIS - būvniecības informācijas sistēmā - bis.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kocēnu novada Būvvalde
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis: 29499339
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
https://bis.gov.lv/bisp/
Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atbildi par būvprojekta izmaiņu saskaņošanu, atteikumu saskaņot būvprojekta izmaiņas vai pieprasījumu par informācijas papildināšanu saņem BIS - Būvniecības informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kocēnu novada Būvvalde
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis: 29499339
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits https://bis.gov.lv/bisp/