Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziska un juridiska persona.
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1