Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai varētu veikt izmēģinājumus, kuros izmanto dzīvus dzīvniekus, nepieciešama PVD izsniegta atļauja. PVD atļauju izsniedz, pamatojoties uz PVD izveidotās izmēģinājumu projekta izvērtēšanas komisijas ieteikumiem (atzinumiem).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
25
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas PVD Veterinārās uzraudzības departamentā, iesniedzot pieteikumu un izmēģinājuma projektu.

PVD atļauju izsniedz pamatojoties uz PVD izveidotās izmēģinājumu projekta izvērtēšanas komisijas ieteikumiem (atzinumu).

Iesniedzamie dokumenti:

- Pieteikums, kurā norāda uzņēmējsabiedrības nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, izmēģinājumu projekta vadītāja vārdu, un uzvārdu, izglītības dokumenta kopija, par izmēģinājuma dzīvniekiem atbildīgās personas atļauju, kā arī jānorāda to personu vārdus, uzvārdus un kvalifikāciju, kuras piedalās izmēģinājuma projektā, projekta sākuma un beigu laiku un procedūru norises vietu.

-  Izmēģinājuma projekts, kurā norāda projekta un procedūru nosaukumus, mērķi, nepieciešamības pamatojumu, to procedūru aprakstu, kurām dzīvnieki tiks pakļauti, dzīvu dzīvnieku un attiecīgās dzīvnieku sugas izmantošanas pamatojumu, izmantojamo dzīvnieku skaitu, izskatītās un noraidītās alternatīvās metodes, 3Rs principa ievērošanu, pamatojumu tam, ka nenotiek izmēģinājuma dublēšanās un pamatojumu tam, ka izmēģinājuma laikā paredzēts dzīvnieku nogalināt, paredzētās anestēzijas, analģēzijas un nogalināšanas metodes, iemeslus, kuru dēļ neizmanto anestēziju vai analģēziju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki