Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai varētu veikt izmēģinājumus, kuros izmanto dzīvus dzīvniekus, nepieciešama PVD izsniegta atļauja. PVD atļauju izsniedz, pamatojoties uz PVD izveidotās izmēģinājumu projekta izvērtēšanas komisijas ieteikumiem (atzinumiem).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
REĢISTRS - Izmēģinājumos izmantotie dzīvnieki
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3